English
Polska

Zapytanie ofertowe

Prosimy o wypełnienie poniższych rubryk.

Dziękujemy za złożenie zapytania. Odpowiedź otrzymają Państwo wg. kolejności zgłoszeń.

W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018  nowych przepisów w zakresie  ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) RODO - od tego dnia  nasza firma, w celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego, informuje:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Expolco Transped Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Indyjska 13. Dane podawane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty handlowej osobie wypełniającej formularz. Odbiorcami danych będą pracownicy Expolco Transped, podmioty wykonujące czynności z zakresu IT i inne podmioty uprawnione z mocy prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (istnieje istotny sposób powiązania między administratorem a osobą, której dane dotyczą - osoba, której dane dotyczą jest klientem administratora lub działa na jego rzecz). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia przez Expolco Transped Sp. z o.o. oferty handlowej. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji w związku z wypełnieniem niniejszego formularza oraz prowadzenia czynności związanych z treścią i danymi przekazanymi w formularzu. Masz  prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, ze przetwarzanie Twoich danych osobowych  narusza  obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), ani decyzje nie będą podejmowane w ten sposób. Podane w formularzu dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Zapytanie ofertowe:

Wpisz znaki widoczne poniżej na obrazku zachowując odpowiednią wielkość
Reload Image
Captcha image
Rubryki zaznaczone (*) są wymagane