English
Polska

ContactHEAD OFFICE:

81-336 GDYNIA

INDYJSKA 13

PHONE: +48 58 / 621 68 13/14

PHONE/FAX: +48 58 621 68 12

KRS: 0000063662

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KR

Capital: 161 500 zł

Account: 91160011140004070780223001

Bank Polska S.A. Oddział Gdynia

Regon: 002873531

NIP: 586 000 62 23

Secretary’s Office:

phone/fax +48 58 6216812

expolco@expolco.com.pl

Forwarding Department:

phone/fax +48 58 6216813

spedycja@expolco.com.pl

Transport Department:

phone/fax +48 58 6216814

transport@expolco.com.pl

Port Office:

phone/fax +48 58 6213321

terminalport@expolco.com.pl