English
Polska

Aktualności - REKRUTACJA

SPEDYTOR MORSKI

Opis stanowiska:

 • organizowanie i ustalanie warunków cenowych zleceń
 • nadzór nad realizacją zleceń i współpraca z armatorami i innymi podwykonawcami
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami i przewoźnikami
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji zleceń i fakturowanie
 • obsługa zleceń poprzez elektroniczne systemy na terminalach portowych

Wymagania:

 • staż pracy min. 1 rok na stanowisku spedytora morskiego lub pokrewnym,
 • znajomość zagadnień i dokumentacji związanej z transportem międzynarodowym,
 • samodzielność i łatwość nawiązywania kontaktów z klientem,
 • rozeznanie na rynku zleceniodawców, przewoźników, operatorów terminalowych,
 • komunikatywny język angielski

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie stabilnej, o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • rozwój i szkolenia,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wynagrodzenie powiązane z efektami pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym należy wysyłać na adres: expolco@expolco.com.pl  Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnej, jak i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Expolco Transped Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, zgodnie z postanowieniami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922)”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Expolco Transped Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Indyjskiej 13 w Gdyni. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221  kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 5 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). Taka zgoda jest dobrowolna jej brak nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, nie będzie też podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Kategorie odbiorców danych: w ramach prowadzonych rekrutacji dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom takim jak: dostawcy usług IT inni podwykonawcy i podmioty współpracujące z Administratorem.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, w której bierzesz udział, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres nie dłuższy niż rok od zakończenia rekrutacji, do której się zgłosiłeś. 

Masz prawo do:

- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

  cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą profilowane.

 


2020-06-08 12:53:20 / Przeczytano 2190 razy