Spedycja kolejowa FCL (transport Multimodalny). Transport multimodalny to przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu. W polskiej rzeczywistości ze względu na brak regularnych połączeń śródlądowego transportu kontenerowego, transport multimodalny oznacza de facto połączenie transportu kolejowego oraz drogowego.

 

Jego główną wartością jest możliwość przewozu cięższych kontenerów niż byłoby to możliwe przy wykorzystaniu wyłącznie transportu drogowego. Transport multimodalny jest także bardziej ekologiczny niż transport samochodowy, a przy tym - na większych odległościach - często mniej od niego kosztowny.

Group 21

Zwiększony wolumen transportu kolejowego

Zgodnie z białą księgą transportu, zaaprobowaną przez Komisję Europejską w 2011 roku, do 2030 roku 30% (a do 2050 roku 50%) drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na alternatywne środki transportu. Oznacza to konieczność regularnego zwiększania wolumenu transportowanego właśnie w ten sposób.

 

Wadą tego wariantu jest jednak wydłużony czas transportu oraz słabsza terminowość. O konkurencyjności tego wariantu decyduje głównie odległość miejsca odbioru lub dostawy – zarówno od portu, jak i od dostępnego terminala przeładunkowego z bocznicą kolejową.

Mask Group 22
  • Wybierzemy dla Was optymalne połączenie intermodalne
  • Współpracujemy z prawie wszystkimi obecnymi na polskim rynku przewoźnikami kolejowymi i intermodalnymi
  • Realizujemy transporty przez prawie wszystkie obecne w Polsce terminale przeładunkowe
  • Realizujemy transporty kolejowe na Nowym Jedwabnym Szlaku
  • Zapewniamy kompleksową obsługę spedycyjną oraz celną
  • Na życzenie zorganizujemy dodatkowe ubezpieczenie cargo

Gotowy do zasilenia Twojego łańcucha dostaw?

Inteligentniejsza logistyka z zespołem, który Cię wspiera.
Skontaktuj się z nami
Zapytanie ofertowe
Close
Administrator danych: Expolco Transped Sp. z o.o., ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału uzyskania informacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityka prywatności.
Anuluj